Al 100 jaar zetten wij ons met onze leden in voor de schoonheid van stad en land. Dat blijven we ook de komende eeuw graag doen. Daarom keken wij in het jubileumjaar niet alleen terug, maar vooral ook vooruit. We trokken er in 2019 op uit, deelden kennis en inspiratie, voerden een goed gesprek en hadden natúúrlijk een feestje. In 2019 vierden wij de schoonheid van Gelderland en uiteraard ook die van Oss en onze drie Limburgse leden. Dit deden wij samen met onze leden en opdrachtgevers.

Samen de schoonheid vieren

100 Jaar Gelders Genootschap

Jubileumfeest

100 Jaar Gelders Genootschap

Met onze leden, relaties, medewerkers en oud-medewerkers vierden wij de schoonheid van Gelderland tijdens ons jubileumfeest op 15 november. In het Openluchtmuseum in Arnhem trakteerden wij onze gasten op een afwisselend programma met inspirerende lezingen en optredens. Dagvoorzitter Edwin Verdurmen, een oud-collega, leidde het feestelijke programma in goede banen.

Natuurlijk waren er diverse toespraken, onder andere door Hans Esmeijer, voorzitter van het Gelders Genootschap, de commissaris van de Koning John Berends en door directeur Renée Koning. Het ter gelegenheid van ons eeuwfeest verschenen jubileumboek werd door haar aangeboden aan de opvolgers van onze ‘founding fathers’: commissaris van de Koning van Gelderland John Berends, tweede locoburgemeester van Arnhem Roeland van der Zee en burgemeester van gemeente Rheden Carol van Eert. Renée Koning benadrukte in haar toespraak dat de titel van het jubileumboek wat haar betreft uitermate goed gekozen is. Schoonheid als relationeel begrip, als verbindende factor tussen ons en onze leefomgeving. Daarbij gaat het niet om mooi of lelijk, maar om maatregelen die onze omgeving aangenamer en leefbaarder maken in samenspel met alle betrokkenen. Vooral mensenwerk dus! Alle gasten kregen het boek mee naar huis.

Journalist, kunsthistoricus en cultuurcriticus Wieteke van Zeil leerde ons de kunst van de opmerkzaamheid en opende onze ogen voor de schoonheid van het detail. Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Berno Strootman maakte een brug naar de toekomst en schetste ons de opgaven voor Gelderland de kómende 100 jaar. Hierbij legde hij de link met Panorama Nederland. Dit Panorama Nederland was speciaal voor deze gelegenheid naar het museum gekomen en kon door onze gasten worden bezocht net als de Canon van Nederland.

Verder viel volop te genieten van de schoonheid van de Gelderse kunst. Poëzie, zang, muziek, theater en acrobatiek: het kwam allemaal langs. We kijken dan ook terug op een prachtig feest met veel gezelligheid, ontmoeting, een borrel en een heerlijk diner met Gelderse Smaken. Kortom: het was geweldig!

100 Jaar Gelders Genootschap

Schoonheid verkennen

Hoe heeft de schoonheid zich door de jaren heen ontwikkeld? Welke gevolgen hadden keuzes uit het verleden voor de schoonheid van stad en land? We organiseerden vier excursies om de resultaten van onze samenwerking te bekijken én te zien welke gezamenlijke toekomstige uitdagingen er zijn. Dit deden wij in Dieren-Doesburg, Zutphen-Apeldoorn, in gemeenten in de Achterhoek–Liemers en in het Rivierengebied.

Wat waren ooit de toekomstplannen? Wat heeft onze samenwerking met gemeenten en andere partners in het verleden opgeleverd? Hoe heeft ons beeld van schoonheid zich in de loop der tijd ontwikkeld? Welke gevolgen hadden keuzes uit het verleden voor de ruimtelijke kwaliteit en wat kunnen we daar nu mee?

Jubileumboek ‘Schoonheid als mensenwerk’

100 Jaar Gelders Genootschap

In het jubileumboek ‘Schoonheid als mensenwerk’ is de honderd jaar geschiedenis van het Gelders Genootschap in een vijftal hoofdstukken vastgelegd. Het werd geschreven door Hans Morssinkhof onder intensieve begeleiding van een redactieteam vanuit het Gelders Genootschap bestaande uit Martin van Bleek, Janos Boros, Gerard Derks en Renée Koning. De beeldredactie werd verzorgd door Elyze Storms-Smeets, bijgestaan door verschillende collega’s. Het boek is dan ook ruim van beeldmateriaal voorzien, waarbij ook rijkelijk uit het eigen fotoarchief kon worden geput. De vormgeving van het boek werd verzorgd door studio026 te Arnhem. De projectleiding was in handen van Simon van den Bergh.

In de slotbeschouwing constateert de auteur dat in het honderdjarig jubileum van het Gelders Genootschap een grote mate van wendbaarheid besloten ligt. Immers, de naam en de missie van het Genootschap zijn dezelfde gebleven, maar voor de rest is nagenoeg alles veranderd. Het Genootschap heeft met zijn betrokken, bevlogen en deskundige medewerkers - èn een al even gedreven en enthousiast bestuur - al die jaren bijgedragen aan de “schoonheid” van Gelderland. En bijgedragen aan het bewustzijn dat onze fysieke leefomgeving steeds aandacht en onderhoud vraagt en dat ruimtelijke kwaliteit niet vanzelfsprekend is.

Hoe heeft de schoonheid zich door de jaren heen ontwikkeld?