Vereniging

& Bureau

Bestuur

Medewerkers en Organisatie

Ledengemeenten

Algemene Ledenvergadering

ISO-kwaliteitsmanagement

In 2019 telde het Gelders Genootschap 51 ledengemeenten in Gelderland, 3 in Limburg en de gemeente Oss. Namens de vereniging voert het bureau van het Gelders Genootschap de dagelijkse werkzaamheden uit. Vanaf de start in 1919 is de verenigingsgedachte altijd een katalysator geweest voor het gemeenschappelijk streven naar omgevingskwaliteit. Gemeenten onderschrijven als lid van de vereniging hetzelfde doel: het instandhouden en bevorderen van de schoonheid van stad en land. Bij deze ideële doelstelling past ook een non-profit opzet.

Vereniging
& Bureau

Bestuur

Medewerkers & Organisatie

Ledengemeenten

Mutaties samenstelling

In het verslagjaar is afscheid genomen van onze gewaardeerde collega’s Jeroen Westerman, Maricke Hiddink en trainee Tim Habets, die nieuwe functies aanvaarden bij respectievelijk de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente Amersfoort en VKZ BV. Aan het dienstverband van onze huismeester Frits van Dijk kwam na ruim 18 jaar trouwe dienst een einde in verband met zijn pensionering.

Op 2 oktober vierden we het 25-jarig dienstjubileum van Gerard Derks en Lucas Reijmer met een studiedag in de regio Utrecht.

Nieuwe medewerkers die in 2019 in dienst traden zijn: Nick van den Berg als adviseur erfgoed, Lisette Jacobs als adviseur ruimtelijke kwaliteit, Jolanda van Vlodrop als secretarieel medewerker en trainee Sazya Zeefat als adviseur erfgoed en groen.

 

Bij Gelders Genootschap werkten in 2019 de volgende medewerkers:

• Dr. S.M. (Simon) van den Bergh, geograaf/historicus – hoofd bedrijfsvoering – specialist erfgoed en participatie

• N. (Nick) van den Berg MA, adviseur erfgoed (vanaf 1 mei 2019)

• Ir. M.A. (Martin) van Bleek, restauratie architect – adviseur erfgoed

• Drs. M.J.S. (Maurice) Bogie, bestuurskundige – beleidsadviseur ruimtelijke kwaliteit

• Ir. J. (Janos) Boros, architect – adviseur ruimtelijke kwaliteit – hoofd kwaliteit en innovatie

• E.M. (Eva) ter Braak MA, projectleider herbestemming en transformatie

• Ir. W. (Wilma) Broer, architect – adviseur ruimtelijke kwaliteit

• Drs. R.J.A. (Roger) Crols, architectuurhistoricus – adviseur erfgoed – specialist wederopbouw

• D.M. (Marlieke) Damstra MA, architectuurhistoricus – adviseur erfgoed

• Drs. G.J.M. (Gerard) Derks, planoloog/historisch geograaf – adviseur erfgoed en ruimtelijke kwaliteit

• F. (Frits) van Dijk, administratief medewerker/huismeester (tot 30 juni)

• T.S. (Tim) Habets BSc, trainee (tot 11 maart)

• N. (Nicolette) Huibrechtse Arch. AvB, architect – adviseur ruimtelijke kwaliteit

• Ing. A.H.M. (Maricke) Hiddink Arch. AvB, architect – adviseur ruimtelijke kwaliteit (tot 31 augustus)

• Ir. G.J. (Geert Jan) Jonkhout, architect – adviseur ruimtelijke kwaliteit – stadsbouwmeester

• Ir. A.G.S.M. (Aditi) Kho, landschapsarchitect – adviseur ruimtelijke kwaliteit

• Ir. R.C.E. (Renée) Koning, directeur

• H.J. (Henk) Mulder, boekhouder

• Ing. B.T.(Boukje) Tijssen–Overbeek, bouwhistoricus –adviseur erfgoed

• J.N. (Hans) Pietersma Arch. AvB, architect – adviseur ruimtelijke kwaliteit – stadsbouwmeester

• Ir. L.P.M. (Lucas) Reijmer, architect – adviseur ruimtelijke kwaliteit – dorpsbouwmeester

• Ir. M.Y. (Madelinde) Roelofs, architect – adviseur ruimtelijke kwaliteit

• E. (Ellie) van Schaik, medewerker financiële administratie

• Drs. J.E. (Annelies) Scholtz–Vreeken, adviseur erfgoed

• Ing. C.M.H. (Christel) Steentjes, ervenconsulent – adviseur landschap en ruimtelijke kwaliteit

• Ir. M. (Mirjam) Steins–van den Berg, architect – adviseur ruimtelijke kwaliteit

• Dr. E.A.C. (Elyze) Storms–Smeets, historisch geograaf – adviseur erfgoed – specialist historische buitenplaatsen

• Ir. J. (Jan) Wabeke, stedenbouwkundige – adviseur ruimtelijke kwaliteit en landschap – specialist infrastructuur

• W. (Werner) Weijkamp MA, architectuur– en bouwhistoricus – adviseur erfgoed

• Dr. J. (Jeroen) Westerman, adviseur erfgoed – Coördinator Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland (tot 31 juli)

• J. te Winkel (Joanne) MA, adviseur erfgoed

• K.W.T. (Karin) van Zandvoort, bureaumanager

• S. (Sazya) Zeefat MA, trainee (vanaf 1 maart)

 

Ondernemingsraad

Na de driejaarlijkse verkiezing in het najaar van 2018 bestond de ondernemingsraad uit Jeroen Westerman, Hans Pietersma en Elyze Storms-Smeets. In 2019 was opnieuw een verkiezing nodig, in verband met het vertrek van Jeroen Westerman. Annelies Scholtz werd als nieuw lid gekozen. Per 31 oktober 2019 bestaat de Ondernemingsraad uit Elyze Storms (voorzitter), Hans Pietersma (vicevoorzitter) en Annelies Scholtz (secretaris).

De ondernemingsraad vergaderde in 2019 met de directie over belangrijke onderwerpen als de implementatie van ‘Wendbaar Werken’, de nieuwe functieprofielen en de beoordelingssystematiek. Daarnaast heeft de ondernemingsraad aandacht gevraagd voor de toegenomen dynamiek in de organisatie en de werkzaamheden en de impact daarvan op de werkdruk.

Aalten

Apeldoorn

Arnhem

Barneveld

Bergen

Berg en Dal

Berkelland

Beuningen

Bronckhorst

Brummen

Buren

Culemborg

Doesburg

Doetinchem

Druten

Duiven

Ede

Elburg

Epe

Ermelo

Gennep

Harderwijk

Hattem

Heerde

Heumen

Lingewaard

Lochem

Maasdriel

Vereniging
& Bureau

Vereniging
& Bureau

Vereniging
& Bureau

Vereniging
& Bureau

Het bestuur kwam in het verslagjaar vier keer bijeen. Daarbij kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: Programma GG100/jubileum, Provinciale Statenverkiezingen, jaarcijfers / voorbereiding Algemene Ledenvergadering, aanpassing statuten vereniging GG, benoemingsprocedure bestuursleden, speerpunten Beleidsplan 2018-2021 en de Omgevingswet.

 

Samenstelling Bestuur per 1 januari 2019

• de heer J.J.W. Esmeijer, voorzitter, oud-gedeputeerde Cultuur Provincie Gelderland

• de heer A.A.J. Baars, burgemeester Ermelo

• de heer J. de Boer Msc., burgemeester Buren

• de heer drs. C.F. van Eert, penningmeester, burgemeester Rheden

• de heer drs. A.J. van Hout, burgemeester Westervoort

• de heer J. Joon, wethouder Apeldoorn

• de heer P.J.J. Lucassen, wethouder Gennep

 

Peter Lucassen is afgetreden vanwege het aanvaarden van een andere wethoudersportefeuille in de gemeente Gennep. Carol van Eert is na twee termijnen afgetreden als bestuurslid en tevens penningmeester. Met veel dank voor hun inzet is tijdens de ALV in Wageningen op 20 juni afscheid van hen genomen.

Voorzitter Hans Esmeijer heeft per 1 december 2019 de voorzittershamer overgedragen aan oud-commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje. Sinds 2011 vervulde de heer Esmeijer de voorzittersrol. Voor zijn bekwame en verbindende rol als voorzitter – zeker in lastige crisistijden – is de vereniging en het bureau van het Gelders Genootschap hem veel dank verschuldigd. Tijdens het jubileumfeest op 15 november is uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van de heer Esmeijer.

 

Tijdens de ALV zijn de volgende nieuwe bestuursleden met algemene instemming benoemd:

• Clemens Cornielje, oud-CdK Gelderland, als nieuwe voorzitter (per 1 december)

• Karin Peters, wethouder te Mook en Middelaar (m.i.v. 20 juni)

Verder is André Baars tijdens de ALV voor een 2e termijn benoemd.

 

Voorafgaand aan de ALV zijn op 15 februari de volgende nieuwe bestuursleden toegetreden:

• Ingrid Lambregts, wethouder te Doetinchem

• Nadya Aboyaakoub-Akkouh, wethouder te Nijkerk

• Anne Janssen, wethouder te Wageningen

Tijdens de ALV is met het toetreden van de bestuursleden ingestemd.

 

Samenstelling Bestuur per 31 december 2019

• de heer Cornielje, oud-commissaris van de Koning Provincie Gelderland, voorzitter

• de heer drs. A.J. van Hout, burgemeester Westervoort, penningmeester

• mevrouw N. Abooyakoub-Akkouh, wethouder Nijkerk

• de heer A.A.J. Baars, burgemeester Ermelo

• de heer J. de Boer Msc., burgemeester Buren

• mevrouw A.M.E. Janssen, wethouder Wageningten

• de heer J. Joon, wethouder Apeldoorn

• mevrouw I.M. Lambregts, wethouder Doetinchem

• mevrouw drs. K. Peters, wethouder Mook en Middelaar

Montferland

Mook en Middelaar

Neder-Betuwe

Nijkerk

Nijmegen

Nunspeet

Oldebroek

Oost Gelre

Oss

Oude IJsselstreek

Overbetuwe

Putten

Renkum

Rheden

Rozendaal

Scherpenzeel

Tiel

Voorst

Wageningen

West Betuwe

West Maas en Waal

Westervoort

Wijchen

Winterswijk

Zaltbommel

Zevenaar

Zutphen

ISO-kwaliteitsmanagement

Algemene Ledenvergadering

Het Gelders Genootschap is een ISO-gecertificeerde organisatie. Dit volgens de ISO-norm 9001-2015. Dat betekent dat er intern en met gemeenten afspraken gelden over kwaliteitsmanagement. Met het doel om voortdurend te monitoren, te meten en te leren zodat de dienstverlening voortdurend verbetert. Jaarlijks voert bureau KIWA een audit uit om te zien of we handelen conform de ISO-normen. Deze zijn weliswaar abstract, maar zijn vertaald in voor onze organisatie werkbare en efficiënte processen voor de dagelijkse praktijk van advisering en projectuitvoering. Managen van kwaliteit gaat over risicobeheersing, over inzicht in behoeften van klanten (context-analyse en klanttevredenheid) en over sturing op kwaliteit van de dienstverlening. Tevens zijn dit principes die ook ten grondslag liggen aan de koers van het Gelders Genootschap, vastgelegd in ‘Wendbaar Werken’ en in het Beleidsplan 2018-2021. ISO is daarmee geen doel op zich, maar vooral een nuttig instrument om de organisatie scherp te houden op de klantvraag en op de kwaliteit van de dienstverlening.

Op de campus van Wageningen University & Research kwamen de leden van onze jarige vereniging op 20 juni naar de jaarlijkse kennisdag van het Gelders Genootschap. De ingrediënten waren interessante lezingen, een levendig debat met als thema ‘Wat is schoonheid en wie bepaald dat eigenlijk?’ en inspirerende excursies in en rond Wageningen met het thema ‘Samen sterk voor schoonheid’.

Directeur Bram de Vos van de Environmental Sciences Group, een onderzoekspoot van de universiteit, praatte de bezoekers van de kennisdag in vogelvlucht bij over de laatste facts & figures over het ‘groene Gelderland’ waarmee zij in hun werk hun voordeel kunnen doen.

Biologe, auteur en ontdekkingsreiziger Arita Baaijens ging in haar betoog op zoek naar een nieuwe taal om het landschap te laten spreken. We staan voor grote transformaties, dus hoog tijd voor nieuwe landschapskaarten en een hoopvol woordenboek, die onze band met het landschap verwoorden en de schoonheid die wij ervaren kunnen verbeelden.

Frans Soeterbroek van adviesbureau voor bestuur, beleid en organisatie in de publieke sector De Ruimtemaker sprak bevlogen. “Weg met de participatie van gele stickers plakken! En welkom burgermacht, collectieve wijsheid en gemeenschapszin. Inbreng van burgers maakt plannen gewoon vaak beter en doet recht aan democratische waarden”.