Voorwoord

 

"Mensenwerk. Nummer 100."

 

 

Vorig jaar schreef Hans Esmeijer onder de titel ’Mooi werk. Nummer 99’. zijn laatste voorwoord voor het jaarverslag van 2018. Het is een eer en een genoegen voor mij om in zijn voetsporen te treden. In de acht jaar dat Hans voorzitter mocht zijn is er door het Gelders Genootschap veel tot stand gebracht. De verschillende jaarverslagen geven daar een goed beeld van.

Daarin worden vanzelfsprekend ook alle mensen genoemd die op een of andere wijze hebben bijgedragen aan de Schoonheid van Stad en Land. Natuurlijk wil ik in dit bijzondere jaarverslag onze professionele medewerkers van het bureau in het zonnetje zetten, maar ook de medewerkers van de gemeenten en de provincie Gelderland. Vanzelfsprekend mogen we de betrokken politici en bestuurders niet vergeten. Zij nemen uiteindelijk de beslissingen.

Maar er zijn nog zoveel meer mensen die met elkaar werken aan een mooier Gelderland. Ook deze mensen waren op 15 november 2019 welkom op het eeuwfeest van het Gelders Genootschap in het Openluchtmuseum. Het feest vormde een waardige afsluiting van een jaar waarin de schoonheid werd gevierd.

Op 15 november 1919 werd het Gelders Genootschap opgericht. Inmiddels bestaat de vereniging van alle Gelderse gemeenten, drie Limburgse gemeenten en Oss honderd jaar. Bij zo’n historisch feit hoort een historisch boekwerk. Dat is er ook gekomen: ‘Schoonheid als mensenwerk’. Het is geschreven door Hans Morssinkhof. Het is een prachtig boek geworden. Zowel vanwege de chronologische aanpak als de aandacht voor verschillende thema’s.

Zo staat er een interessante passage in over de wederopbouw periode van 1945-1960. Zouden we nu met andere ogen kijken en wellicht anders oordelen over de naoorlogse bouw? Op pagina 54 lezen we iets over de watersnood van 1926. “Het genootschap had aangetoond meer te kunnen dan gemeenten en anderen aan te sporen tot welstandsbeleid of andere acties”.

Interessant vond ik ook het hoofdstuk met als titel ’Ruimte als kwaliteit en identiteit’. Pieter Winsemius introduceerde een nieuw concept: ruimtelijke kwaliteit. De vierde nota voor de ruimtelijke ordening (1988) zei het zo: “Het ruimtelijk beleid is erop gericht de gebruikswaarde van een gebied te vermeerderen, de belevingswaarde te verhogen en de toekomstwaarde te vergroten. Het zijn elementen die veel later terugkeren in Omgevingswet en omgevingsvisie.

Het boek van Hans Morssinkhof ’Schoonheid als Mensenwerk’ kan voor ons allen als inspiratiebron dienen. Opvattingen over welstand en ruimtelijke kwaliteit zijn immers niet in beton gegoten. Ze veranderen met de tijd.

Gemeenten bereiden zich voor op de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Het Gelders Genootschap zal de gemeenten met raad en daad bijstaan om visies en verordeningen op tijd klaar te krijgen. Er is de afgelopen jaren al veel werk verzet, maar de komende tijd zal er nog veel moeten gebeuren. Er zal steeds weer opnieuw gevraagd worden anders naar vraagstukken te kijken, te leren van elkaar en innovatief te zijn. Ik besef heel goed dat er steeds opnieuw een appel op mensen zal worden gedaan om zich in te zetten voor een mooier Gelderland. Het werken aan de Schoonheid van Stad en Land blijft immers Mensenwerk.

 

Voorzitter Gelders Genootschap,

Clemens Cornielje

Februari 2020

COLOFON

Dit is een uitgave van

Gelders Genootschap

Zijpendaalseweg 46

Postbus 68

6800 AB  Arnhem

T 026 4421742

E info@geldersgenootschap.nl

www.geldersgenootschap.nl

 

Redactie

Janos Boros, Gerard Derks,

Karin van Zandvoort

 

Redactionele bijdragen van

Martin van Bleek, Maurice Bogie, Janos Boros, Eva ter Braak, Wilma Broer, Clemens Cornielje, Marlieke Damstra, Aditi Kho, Renée Koning, Henk Mulder, Boukje Overbeek, Annelies Scholtz,

Werner Weijkamp, Joanne te Winkel,

Karin van Zandvoort

 

Ontwerp en bouw website

www.studio026.nl

 

 

Fotografie

Erwin Zijlstra, Archief Gelders Genootschap

 

Arnhem, 30 april 2020

 

Voorwoord